Kurzy

Výtvarný odbor a kreatívne dielne spoločne bez rozdielov

Prihlášky 2016


Tvorivé dielne MINI
MŠ a predškolský vek
Tvorivé dielne a maľba
žiaci, mládež a dospelý

Výuka prebieha v skupine maximálne 5. žiakov.

Pracovné výsledky žiakov budú prezentované na rôznych národných a medzinárodných výstavách.

Organizujeme súťaž materských škol ČÁRY-MÁRY v ružinove, kde sa zúčastňujú aj naše deti.

TOPAR chránená dielňa- O nás