Referencie

Hotel Holiday Inn Elektris s.r.o. OZ Z dobrých rúk Nadácia Pontis Materská škola - Štastná Materská škola – Exnárová ÚĽUV Zurich Insurance Com Turinský Transport Audatex Slovakia Slovcontact s.r.o. MÚ – Stupava SWIS ZURICH Múzeum mesta Bratislava iPARTNER s.r.o. Prvá stavebná sporiteľna Reklamná agentúra Mmd Autosklo H&D Autosklo JuriŠta Frigopartner Slovenský plynárenský priemysel a.s. Slovenská konsolidačná banka a.s. Hewlett-Packard Seesame s.r.o. Henkel Slovensko Samsung electronics CZ & SK s.r.o. Inklúzia Bratislava - kaviareň Radnička Havel,Holásek&partners s.r.o KPMG in Slovakia Amazon Slovakia s.r.o Merck Sharp & Dohme, s.r.o Port Slovakia s.r.o Creatíve Pro s.r.o SPP a.s. OXO Creative AV Systems s.r.o. OFZ a.s. GEFOS SLOVAKIA LEOPARD Production Adastra Partnering Uber Slovakia, s.r.o Vodohospodárska výstavba, štat. Podnik MÚ Ružinov BACKALDRIN Slovakia, s.r.o Sypreme communication, s.r.o PRO-BIOS, ASSECO Central Europe a.s Institute of Consulting,a.s Horus Trade,s.r.o Obec Liptovský Peter MÚ Marianka ENGIE SERVICES, a.s STUDIO GLASSIN HB Reavis Group s.r.o. MEDIADOOR YIT Slovakia a.s. PROGAS SLOVCONTAKT Fach Bistro YEME oz Dobré ruky SIEMENS Agentúra CYBERDOLLS s.r.o. Herbatica

Milí priatelia, kolegovia, vážení klienti,

dovoľte mi aspoň touto formou poďakovať sa Vám v mene chránenej dielne TopArt za veľmi príjemnú a dúfam, že obojstranne prospešnú spoluprácu.

S viacerými z Vás sme mali možnosť a šťastie spolupracovať pri rôznych príležitostiach v priebehu celého roka, rovnaká vďaka však patrí aj všetkým tým, ktorých sme mali možnosť potešiť našou tvorbou len v nedávnom období. Napriek tomu, že fungujeme ako chránená dielňa, sme totiž existenčne závislí práve na spolupráci s konkrétnymi ľuďmi.Práve a jedine vďaka nim máme možnosť nadobudnúť pocit, že to čo robíme, je istým spôsobom výnimočné a vie priniesť radosť a spokojnosť nielen nám, ale najmä našim partnerom. To je pocit, ktorý nás ženie stále vpred.

Vďaka nemu vieme dokázať, že kreativita pri všetkom, čo robíme, nie je náhodná, či už pri tvorbe našich výrobkov, či skrášľovaní podujatí, ktorými ďakujete svojim spolupracovníkom za odvedené pracovné výkony a dokážete ich tak nielen odmeniť, ale aj motivovať.

Záleží nám totiž na tom, aby každý náš produkt bol jedinečný a presne vyjadroval to, čo od neho očakávate… V tomto zmysle verím, že naša spolupráca bola predzvesťou radosti a spokojnosti Vás všetkých. Aj v tomto roku sa ja osobne teším zase na spoluprácu s výnimočnými ľuďmi na výnimočných projektoch.

S úctou a vďakou
Silvia Krkošková v mene pracovníčok a pracovníkov chránenej dielne Top-Art.