Občianske združenie Michael Krky

zoskupuje rodiny podporujúce integráciu zdravých a postihnutých detí. Svojou činnosťou motivuje deti k samostatnosti, rozvoju tvorivosti a individuálnych schopností, podporuje rozširovanie kultúrneho rozhľadu a pocitu spolupatričnosti.

Na stiahnutie


Leták OZ Krky
letáčik OZ Michael Krky
Výhlasenie 2% OZ Krky
tlačivo pre 2% z daní

Ďakujeme všetkým za príspevok z 2 %. Nazbieraná suma pomohla pri našich aktivitách OZ. Ďakujeme

Plán akcíí na rok 2019

MDD MŠ Šťastná, kreatívny deń detí
Máj 2019 výstava a vyhodnotenie súťaže Čáry-Máry
Júl 2019 letné kreatívne stretnutie
Júl letný kreatívno-tanečný denný tábor-Búrame Bariéry
Kultúrne podujatia
Jesenné tvorivé a kreatívna kurzy

Použité príspevky v roku 2018

Denný kreatívno-pohybový tábor, Pobytové stretnutie na Liptove, Liečebno-rehabilitačný pobyt v Kováčovej, Projekt MDD v MŠ, Výstava Čáry-Máry, Kultúrne a spoločenské podujatia

TOPAR chránená dielňa- O nás