Občianske združenie Michael Krky

zoskupuje rodiny podporujúce integráciu zdravých a postihnutých detí. Svojou činnosťou motivuje deti k samostatnosti, rozvoju tvorivosti a individuálnych schopností, podporuje rozširovanie kultúrneho rozhľadu a pocitu spolupatričnosti.

Na stiahnutie


Leták OZ Krky
letáčik OZ Michael Krky
Výhlasenie 2% OZ Krky
tlačivo pre 2% z daní

Ďakujeme všetkým čo prispeli 2-mi % na OZ. Nazbieraná suma bola poukázaná na liečenie zdravotne postihnutého, použitá aj na letný tábor, MDD, pre deti na Tvorivé dielne, a sponzorovaný bol aj výtvarný kurz telesne postihnutého dievčaťa.

Plán akcíí na rok 2017

3.6. 2017 MDD MŠ ŠŤASTNA
Akcia MDD pre deti MŠ v spolupráci s OZ Šťastík
23.5.2017 Výstava a vyhodnotenie súťaže kresieb MŠ Čáry-Máry
10.7.-15.7. 2017 Tábor pre deti
16.12.2017 Vianoňý bazár

Príspevky OZ na aktivity

Liečenia v kúpeľoch Kováčová
Kaviarnička KOLIESKO na Fakulte Architektúri
MDD pre deti MŠ Štastná

TOPAR chránená dielňa- O nás