O nás

Autorkou a realizátorkou myšlienky zriadenia Chráneného pracoviska je Ing. Silvia Krkošková, ktorá už od roku 2006 pracuje ako živnostníčka a má vytvorenú svoju kreatívnu dielňu. Dôvodom na zriadenie takéhoto pracoviska boli vlastné skúsenosti so zdravotne postihnutými ľuďmi vo svojej blízkosti.

Dielňa sa zaoberá výrobou

  • originálnych darčekových a reklamných predmetov,
  • aranžovaním interiérov,
  • prípravou a výzdobou svadieb a spoločenských podujatí,
  • aranžovaním kytíc a darčekových košov,
  • výrobou sviečok,
  • výrobou textilných dekorácií,
  • výrobou odznakov,
  • rozvíjaním tvorivosti detí v kreatívnych kurzoch nielen so zameraním na integráciu hendikepovaných detí.

Výhlasenie 2% TOPART
tlačivo pre 2% z daní
TOPAR chránená dielňa- O nás